ไทย > บริการของเรา > RPA ~ Office Robot: โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ
> คอลัมน์ RPA ~ 2. ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

อยากรู้จัก RPA ให้มากขึ้น!

ครั้งที่ 1:ใช้ RPA เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร? พิจารณาว่าใช้ได้ถูกวัตถุประสงค์ไหม?
ครั้งที่ 2:ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

 

การติดตั้ง RPA ในไทย ~ ครั้งที่ 2:ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

ครั้งที่ 1:ลองมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์จากการนำ RPA มาใช้ในไทยกันดู

ใช้ RPA เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร?

การติดตั้ง RPA ในไทย ~ ครั้งที่ 1:ใช้ RPA เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร? พิจารณาว่าใช้ได้ถูกวัตถุประสงค์ไหม?

 ครั้งก่อนนั้น ได้แนะนำถึงเรื่อง “วัตถุประสงค์ในการนำ RPA มาใช้”ซึ่งคำนึงถึงการใช้งานในประเทศไทยเป็นพื้นฐาน เช่น “RPA จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้จริงหรือ” หรือเสียงคัดค้านการนำ RPA เข้ามาจากพวกพนักงาน

<วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการนำ RPA มาใช้>

1. การลดภาระจากงานที่ทำซ้ำๆ และให้พนักงานหันไปทุ่มเทให้กับหน้าที่หลัก จะนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท
2. มนุษย์และโรบอทนั้นมีความถนัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งที่ RPA (ไอทีโรบอท) ทำ จึงไม่ใช่การแย่งงานของคน
3. ให้โรบอทช่วยทำงานซ้ำๆ ที่ใครก็สามารถทำได้แทน มนุษย์จะได้หันไปทำงานที่ถนัดอย่าง “การใช้สมองคิด” ได้อย่างเต็มที่
4. ประเด็นสำคัญคือ จะนำเวลาเหลือที่ได้จากการใช้ RPA ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

 

 ต่อไป เราจะมาพูดถึงข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทยกัน

 สัมมนาครั้งที่ 2 นั้น จะเน้นในหัวข้อเรื่อง “การนำ RPA มาใช้ในงานที่มีลักษณะเฉพาะในประเทศไทย” ซึ่งสามารถเห็นได้จากประสบการณ์การนำ RPA มาใช้ในเคสที่ผ่านมา และวันนี้จะมาพูดถึงข้อดี 4 ข้อนั้นกัน

 

สารบัญ:ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

  1. 1. จริงๆ แล้ว RPA คืออะไร? ความรู้พื้นฐานเรื่อง RPA
  2. 2. ข้อดี 1 - สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ – ลดเวลาการตรวจสอบข้อมูล
  3. 3. ข้อดี 2 – ย่นระยะเวลาการทำงานลง
  4. 4. ข้อดี 3 – หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการถ่ายทอดงาน
  5. 5. ข้อดี 4 – ลดภาระงานลง – แบ่งเวลาไปทำานหลักอื่นๆที่ควรทำ
  6. 6. บทสรุป: ลองมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์จากการนำ RPA มาใช้ในไทยกันดู

 

1. จริงๆ แล้ว RPA คืออะไร? ความรู้พื้นฐานเรื่อง RPA

RPA คือ IT โรบอทที่ทำงานแทนมนุษย์โดยเปลี่ยนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ

RPA คือ IT โรบอทที่ทำงานแทนมนุษย์โดยเปลี่ยนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ

 ชื่อเรียกเต็มๆ ของ RPA คือ “Robotic Process Automation”
 พูดง่ายๆ ก็คือ เป็น IT โรบอทที่ทำงานแทนมนุษย์โดยเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานส่วนใหญ่ภายในสำนักงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ

 หมายถึง IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศที่ผสมผสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อเปลี่ยนทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศจะทำงานบนคอมพิวเตอร์แทนมนุษย์

 

2. ข้อดี 1 – สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ ~ ลดเวลาการตรวจสอบข้อมูล

 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ (Human error) นั้นมีอะไรบ้าง? หากยกตัวอย่างใกล้ตัวล่ะก็ คงเป็นการใส่ข้อมูลผิดพลาดหรือทำข้อมูลตกหล่น

 เป็นเรื่องปกติที่จะมี การเช็คข้อมูลโดยใช้คนหลายๆคน เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ แต่ถึงแบบนั้น เมื่อพบกับจุดที่ผิดพลาดก็เป็นการยากที่ จะสามารถหาได้ว่าจุดที่เกิดความผิดพลาดนั้นอยู่ที่ตรงไหน และลดเวลาการทำงานที่เปล่าประโยชน์ลงได้หรือเปล่า หากนำระบบนี้มาใช้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้

 ตามที่ได้แนะนำไปใน “สัมมนาครั้งที่ 1 อยากรู้จัก RPA ให้มากขึ้น” เพราะว่า RPA คือ IT โรบอท จึงไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแบบมนุษย์ ไม่มองข้ามความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆและป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น หรือพูดได้ว่า การใช้ RPA จะลด “เวลาที่ใช้ตรวจสอบ” หาสาเหตุของความผิดพลาดของปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยมนุษย์

 

ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ ~ (1) การกรอกข้อมูลผิด การคัดลอกข้อมูลที่ผิดพลาด

<ในกรณีของมนุษย์>

การกรอกข้อมูลผิด_การคัดลอกข้อมูลที่ผิดพลาด_Human.png

 เวลากรอกข้อมูลจำนวนมากนั้น ถึงแม้จะระมัดระวังขนาดไหน การที่จะมองข้าม, มองพลาดไปหรือการพิมพ์พลาดนั้นก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่าย

 โดยเฉพาะการกรอกตัวเลข ความผิดพลาดจะเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งมันส่งผลทำให้เกิดความเสียหายตามมา เช่น “จำนวนเงินยอดรวมไม่ตรงกัน” “ส่งสินค้าผิดพลาด” “จำนวนคลังสินค้าไม่ตรงกัน

 

<ในกรณีที่เป็น RPA>

การกรอกข้อมูลผิด_การคัดลอกข้อมูลที่ผิดพลาด_RPA.png

 โรบอทนั้นทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมาโดยอัตโนมัติ จึงไม่เกิดความผิดพลาดง่ายดายแบบมนุษย์ และRPA นั้นจะกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องตามข้อมูลที่ได้รับมาโดยไม่เกิดความผิดพลาด

 ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาเสียเวลาเช็คซ้ำอีกครั้ง สิ่งเดียวที่คนจะทำก็คือแค่เช็คผลลัพธ์ในตอนสุดท้ายเมื่อ เช่น ยอดรวมของจำนวนเงิน เป็นต้น

 

ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ ~ (2) ป้องกันการทำงานตกหล่น

การกรอกข้อมูลผิด_ป้องกันการทำงานตกหล่น

<ในกรณีของมนุษย์>

ในกรณีที่ต้องทำงานซ้ำๆ ก็อาจจะ “เผลอ” ทำพลาดหรือลืมใส่ข้อมูลทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

<ในกรณีที่เป็น RPA>

RPA จะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจะไม่มีเหตุการณ์ “เผลอ” เกิดขึ้น

 

3. ข้อดี 2 – ย่นระยะเวลาการทำงานลง

ย่นระยะเวลาการทำงานลง.png

 เพื่อที่จะให้งานเสร็จได้รวดเร็วมากขึ้น RPA จะสามารถลดจำนวนการทำงานลง นอกจากนั้น ในกรณีของมนุษย์นั้นในขณะที่กำลังทำงานจะมีบางครั้งใช้โทรศัพท์หหรือทำธุระอื่น อีกทั้งยังมีเวลาพัก การจะตั้งใจทำงานชิ้นนึงอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าหากว่าสามารถจดจ่อทำงานเดิมได้โดยใช้เวลา 10 ชั่วโมง แต่ทำอย่างอื่นไปด้วย ก็จะใช้เวลาที่มากกว่านั้นอยู่ดี แต่ทว่า RPA สามารถจดจ่อกับงาน1ชิ้นได้ตลอดเวลา จึงใช้เวลาทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

 

4. ข้อดี 3 – หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการถ่ายทอดงาน

 ในประเทศไทยมีการย้ายงานมากก ดังนั้นการที่จะกังวลเรื่องปัญหาการถ่ายทอดงานเมื่อมีคนลาออกก็มีอยู่ไม่น้อย เช่น “มีแค่คุณAที่รู้” “ถ้าไม่ใช่คุณ A ก็ดำเนินการต่อไม่ได้” ซึ่งในบางกรณีจะสามารถแก้ปัญหาการถ่ายทอดงานโดย RPA ได้

โรบอทจะช่วยแก้ปัญหาการถ่ายทอดงานเมื่อมีคนลาออก

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการถ่ายทอดงาน.jpg

 แต่เดิมทีปัญหาการถ่ายทอดงานนั้น คือ การที่มีเพียงคุณ A เท่านั้นที่ทำงานนั้นได้และไม่สามารถหาใครมาแทนคุณ A ได้

 ดังนั้นหากมีสถานการณ์ที่ RPA หรือโรบอทซึ่งเป็นตัวแทนสามารถทำงานแทนได้ ปัญหาการถ่ายทอดงานก็จะหมดไป

 

เมื่อนำ RPA เข้ามาใช้แล้ว จะสามารถจัดการขั้นตอนการทำงานได้

RPA ข้อดี 3:ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน

 สาเหตุอันดับ 1 จากปัญหาการถ่ายทอดงานก็คือ “ขั้นตอนการทำงานที่มีเพียงคนๆนั้นเข้าใจ” เช่น การที่คุณ A ได้วาดขั้นตอนการทำงานในหัวเอาไว้แล้ว ดังนั้นคนอื่นจะไม่สามารถมองเห็นขั้นตอนการทำงานนั้นได้

 แต่ทว่า RPA นั้นคือโรบอท การจะอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อที่จะสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานให้กับ RPA นั้นอย่างแรกต้องจัดการและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเสียก่อน หากในขั้นตอนการทำงาน มีขั้นตอนไหนที่เปล่าประโยชน์หรือไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาหรือขั้นตอนการทำงานใหม่และ “ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน” หลังจากนั้นก็จะให้ RPA จำข้อมูลขั้นตอนการทำงานที่ได้จัดการหรือแก้ไขใหม่แล้ว

 

5. ข้อดี 4 – ลดภาระงานลง ~ แบ่งเวลาไปทำานหลักอื่นๆที่ควรทำ

 ในการที่ได้รับการช่วยเหลือจาก RPA นั้น แผนกที่รับผิดชอบในการนำ RPA เข้ามาใช้จริงในประเทศไทยต่างก็มีความเห็นเดียวกันจากผู้จัดการว่า “ทำงานง่ายขึ้น” “สามารถจดจ่อกับงานที่มีค่าที่แท้จริง

รายละเอียดอยู่ ทางนี้ ↓
[ ตัวอย่างหลังจากนำ RPA เข้ามาใช้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการคนหนึ่ง

 เมื่อให้ RPA ทำงานส่วนหนึ่งแทน ก็ทำให้ภาระงานที่หนักหน่วงนั้นลดลง อีกทั้งลดเวลาการทำงานทั่วไปที่ต้องทำเป็นประจำลงและนำเวลานั้นมาจดจ่อกับงานหลักของบริษัทหรือแผนกและ “ปรับปรุงงาน (KAIZEN)” ยิ่งขึ้น

ตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้จัดการคนหนึ่งหลังจากการนำ RPA ไปติดตั้ง

 การที่ผู้จัดการสามารถลดภาระงานลงในแต่ละวัน และสามารถเพิ่มคุณค่าและจดจ่ออยู่กับงานหลักเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น มันเป็นทางลัดที่เพิ่มกำไรให้บริษัทไม่ใช่หรือ?

 

6. บทสรุป: ลองมาพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์จากการนำ RPA มาใช้ในไทยกันดู

 เป็นอย่างไรบ้าง พอจะเห็นข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทยหรือยัง
 ในตอนสุดท้ายนี้ ลองกลับไปดูบทสรุปข้อดีของการนำRPAเข้ามาใช้ในประเทศไทยกัน

สุดท้ายนี้ ลองมาทบทวนการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทยกัน

ข้อดีของการนำ_RPA_เข้ามาใช้ในประเทศไทย.jpg

 

1. ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์อย่างพวกการแก้ปัญหาข้อมูลตกหล่นหรือการคัดลอกข้อมูลผิดพลาดและสามารถลดเวลาในการตรวจเช็คจากการใช้คนหลายคน

2. การนำ RPA มาใช้จะเห็นประสิทธิภาพมากกว่า จากปัญหาที่ไม่ค่อยมีการวางแผนเวลาการทำงานที่แน่นอน

3. การที่ IT โรบอท RPA สามารถจัดการขั้นตอนการทำงานได้ จึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องการถ่ายทอดงาน

4. ลดภาระงานในแต่ละวันลง ผู้จัดการสามารถจดจ่อกับงานหลักได้

 

 ที่ประเทศไทยนั้น ยังมีการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆเพิ่มขึ้น ดังนั้นความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นั้นก็เกิดขึ้นได้ง่าย และยังกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้จัดการมีภาระหน้าทีเพิ่มมากขึ้นด้วย

 ในขณะที่สามารถ “ลดภาระการทำงาน” และ “ป้องกันความผิดพลาดโดยมนุษย์” นั้น การที่จะนำ RPA เข้ามาจะช่วยให้ “การใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” อีกนัยหนึ่งสามารถพูดได้ว่าการนำ RPA เข้ามาจะทำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่หรือ

 

อยากรู้จัก RPA ให้มากขึ้น!

สามารถดูคอลัมน์ “อยากรู้จัก RPA ให้มากกว่านี้ และจะช่วยปรับปรุงการทำงานได้อย่างไร – โดยใช้โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ” ได้ที่นี่

ครั้งที่ 1:ใช้ RPA เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร? พิจารณาว่าใช้ได้ถูกวัตถุประสงค์ไหม?

ครั้งที่ 2:ข้อดีของการนำ RPA เข้ามาใช้ในประเทศไทย

 

แนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น RPA

สามารถอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับโซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วย “RPA” ได้ที่นี่

RPA_title_TH.jpg

 

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่น “RPA” “Office Robot” หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน กรุณาติดต่อเราผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา”

Contact-us_TH.png