ไทย > บริการของเรา > RPA ~ Office Robot: โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ

“RPA” ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปแบบอัตโนมัติโดยโรบอทนั้นจะช่วยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในประเทศไทย

RPA : โซลูชั่นการทำงานแบบอัตโนมัติ|C.S.I Group

RPA(Robotic Process Automation)คืออะไร?

RPA(Robotic Process Automation)คือ IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศที่ใช้การผสมผสานเทคโนโลยี Rule Engine, Image Recognition, Machine Learning และ AI เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อติดตั้งระบบ RPA แล้ว IT โรบอทสำหรับงานออฟฟิศจะทำงานในคอมพิวเตอร์แทนคนให้

RPA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าด้าน IT นั้น ในญี่ปุ่นเองก็เป็นที่คาดหวังในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้าง “การปฏิวัติวิธีการทำงาน” และ “การปรับปรุงงานด้านออฟฟิศ” ให้เป็นจริงได้ และยังมีการติดตั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำหรับเรื่องนี้ “การลดงานซึ่งต้องทำซ้ำๆ ตามระยะเวลาลง” ซึ่งเป็นประสิทธิผลหลักของการติดตั้ง RPA นั้นได้รับการคาดหวังว่าจะสร้างผลลัพท์ที่ยอดเยี่ยมแม้แต่ในประเทศไทยที่มักจะใช้แผนคลื่นกำลังคน (Human Wave Tactics) อยู่เสมอได้เช่นกัน นับว่าเป็นโซลูชั่นของยุคสมัยใหม่ทีเดียว

การทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้ RPA

RPA ทำอะไรได้บ้าง

RPA導入前後_イメージ_TH.png

  • ・งานคัดลอกหรือกรอกข้อมูลลงในระบบที่มีอยู่แล้วหรือใน Excel เป็นต้น
  • ・วิเคราะห์ ตรวจสอบ คำนวณข้อมูล
  • ・เลือกข้อมูลที่ต้องการออกมาจากไฟล์จำนวนมาก ปรับแต่งข้อมูล แล้วส่งผลลัพท์ไปยังจุดที่ต้องการ
  • ・จัดการไฟล์รีพอร์ทที่ทำขึ้นในแต่ละวันแยกลงในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้
  • ・เชื่อมต่อระหว่างระบบหลายๆ ระบบแบบอัตโนมัติ เป็นต้น     etc.

โมเดลการใช้งานในประเทศไทย 1 - ด้านบัญชี ~ นำไปใช้กับ AS/400 Excel และ SAP ~

case1_TH.png

โมเดลการใช้งานในประเทศไทย 2 - หน้างานในไลน์ผลิต ~ นำไปใช้กับ โปรแกรมอื่น Excel และปริ้นเตอร์ ~

case2_TH.png

แผนภาพการทำงานของเครื่องมือ RPA “Office Robot”

RPA_動画キャプション

 

การส่งอีเมล์อัตโนมัติโดยใช้ RPA

movie_cap_sample02_TH.png

 

มาลองใช้ RPA กรอกข้อมูลเข้าระบบ HR โดยอัตโนมัติกันค่ะ

movie_cap_sample03_TH.png

ผลลัพท์จากการติดตั้ง RPA ที่ปรับให้เข้ากับประเทศไทยแล้ว

รุปแบบงานที่ RPA สามารถช่วยให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นได้

RPA対象業務_TH.png

【タイ・システム】提案アイコン งานที่ต้องใช้เวลามากในการทำงาน

・ต้องใช้คนหลายคนในการตรวจเช็คข้อมูลเดียวกันหลายๆ ครั้ง
 ⇒ หากใช้ RPA จะสามารถตรวจเช็คแบบอัตโนมัติได้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

・ต้องพิมพ์เอกสารออกมาเพื่ออ่านเช็คข้อมูล
 ⇒ หากใช้ RPA จะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องแบบไร้เอกสาร (Paperless)

 

【タイ・システム】提案アイコン งานที่ต้องทำซ้ำกันบ่อยๆ

・รายงานที่ต้องสร้างตามช่วงเวลา เช่นรายวัน รายเดือน
 ⇒ หากใช้ RPA จะสามารถสร้างรายงานตามฟอร์แมทที่กำหนดไว้ได้อัตโนมัติ

・ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ เข้าไปยังระบบหลายๆ ระบบหรือหลายๆ ไฟล์เป็นการทำงานซ้ำซ้อน
 ⇒ หากใช้ RPA จะสามารถคัดลอกหรือกรอกข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยไม่ผิดพลาด

ข้อดีของการติดตั้ง RPA ในไทย

円グラフ_TH.png

~ ปรับปรุงการทำงานใน 3 ส่วน ~

■ ปรับปรุงการทำงานโดยการเพิ่มความถูกต้องเรื่องรายละเอียดในการทำงาน
 ・ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน โดยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ
 ・ปรับปรุงให้การทำงานไม่ตกหล่น โดยเปลี่ยนให้งานประจำถูกดำเนินการแบบอัตโนมัติ

■ ปรับปรุงการทำงานโดยได้แรงงานบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึน
 ・ลดภาระการทำงานทั่วไปของพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อให้ไปทำงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลผลิตได้อย่างแท้จริงได้มากขึ้น
 ・เพิ่มแรงจูงใจในการทำงานโดยลดจำนวนงานที่ง่ายๆ ลง เพื่อลดอัตราการลาออก

■ ปรับปรุงการทำงานโดยการลดความสูญเปล่า
 ・ทบทวนความสูญเปล่าในขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน เพื่อติดตั้ง RPA เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 ・ลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาที่สูญเปล่าให้สั้นลงได้จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 ・ปรับการทำงานมาเป็นแบบไร้เอกสาร (paperless) เพื่อลดการทำงานที่สูญเปล่าอันเนื่องมาจากการพิมพ์เอกสาร

 

คอลัมน์ RPA ~ อยากรู้จัก RPA ให้มากขึ้น! ปรับปรุงการทำงานเริ่มตั้งแต่วันนี้

RPAcolimn_title_TH.png

1. วัตถุประสงค์ในการติดตั้ง RPA คือ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร?

เกี่ยวกับ RPA Tools “Office Robot”

จุดเด่นของ “Office Robot”

【タイ・システム】業務自動化ソリューション-RPA_Office Robot_ロゴ

“Office Robot (ชื่อเรียกในญี่ปุ่น: WinActor)” ที่จะมาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานในออฟฟิศนี้ เป็นโซลูชั่น RPA ที่ NTT Advanced Technology Corporation พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เทคโนโลยีของ Access Network Service Systems Laboratories เป็นแกน

Office_Robot特徴_TH.png

โครงสร้างการซัพพอร์ตการติดตั้ง “Office Robot” ในไทย

サポート体制_TH.png

เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการติดตั้ง “Office Robot” RPA tools ในไทยเพื่อปรับปรุงกระบวนทำงานของบริษัทลูกค้า โดยมีโครงสร้างการซัพพอร์ตที่รัดกุมซึ่งประกอบด้วยผู้พัฒนาระบบ, ที่ปรึกษาและสนับสนุนในการติดตั้ง และผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ

เกี่ยวกับผู้พัฒนาระบบ:NTT DATA (Thailand)

ロゴ_NTTデータ.png

NTT DATA (Thailand) Co., Ltd.

 

เป็นบริษัทไทยในเครือ NTT ซึ่งเป็นผู้พัฒนา RPA tools “Office Robot” ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือในการติดตั้ง RPA ในประเทศไทย

point.png สถานที่ตั้ง:
 6th Fl., Column Tower, 199 Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand

point.png เว็บไซต์ของบริษัท
 http://th.nttdata.com/

เกี่ยวกับที่ปรึกษาและสนับสนุนในการติดตั้ง:QUNIE

ロゴ_クニエ

QUNIE Corporation

 

QUNIE Corporation เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจในเครือ NTT DATA ซึ่งมีมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูงคอยให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลายในฐานะพาร์ทเนอร์ของลูกค้าที่ต้องการจะปฏิรูปการทำงานในด้านต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนเรื่องการปฏิรูปการทำงานของลูกค้าในระดับสากล และให้บริการด้านคำปรึกษาในการที่จะปฏิรูปกระบวนการทำงานให้สำเร็จเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดในการติดตั้ง ”Office Robot”

point.png สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
 8Fl, Akasaka K Tower, 1-2-7, Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0051, Japan

point.png Consulting Business Unit in Bangkok:
 G Tower 32nd Floor, 9 Rama 9 Road Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310

point.png เว็บไซต์ของบริษัท
 https://www.qunie.com/en/

ข้อดีของการติดตั้ง RPA โดยบริษัทพัฒนาระบบ C.S.I.

 csi_logo_name.png

【タイ・システム】提案アイコン มีโครงสร้างการสนับสนุนในระดับลึกอย่างละเอียด

ไม่เพียงแต่จัดทำ Help Desk ภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถบริหารจัดการ Scenario การทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานได้ในระยะยาว

【タイ・システム】提案アイコン มีประวัติการพัฒนาและติดตั้งระบบอย่างโชกโชน

เนื่องจากเป็นบริษัท IT ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาและติดตั้งระบบในประเทศไทย จึงทำให้มี Know-How ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบ RPA เกี่ยวกับ “วิธีที่จะปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น” เป็นอย่างดี

【タイ・システム】提案アイコン สามารถสนับสนุนได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

เรื่องจากสามารถให้การสนับสนุนการติดตั้งและการบริการหลังการขายให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น และระดับพนักงานชาวไทยซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องมือนี้เป็นประจำโดยไม่เกี่ยงภาษา ดังนั้นจึงสามารถช่วยแชร์ข้อมูลและเจตนารมณ์ในการทำงานได้อย่างราบรื่น ทำให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้งาน RPA ได้อย่างวางใจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การออกงานอีเว้นท์:『Digital Thailand Big Bang 2017』(September 2017)

【タイ・システム】業務自動化ソリューション-RPA_Digital_Thailand_Big_Bang_2017

>> 【ข้อมูลงานอีเว้นท์】C.S.I. เข้าร่วมงานนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2017” ซึ่งจัดขึ้น 4 วันระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 24 กันยายน 2560

>> 【รายงานงานอีเว้นท์】C.S.I. ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2017"

แจ้งข่าว:การเปิดตัว RPA Solution Office Robot ในประเทศไทย(May 2018)

>> 【แจ้งข่าว】การเปิดตัว RPA Solution Office Robot ในประเทศไทย ~ การใช้งาน RPA ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการสนับสนุนการปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสม ~

สื่อที่ลงบทความ

point.png Bangkokbiznews|ซีเอสไอส่งออฟฟิศโรบอทรุกองค์กร : i-NewsPaper กรุงเทพธุรกิจ(8/May/2018)
  http://daily.bangkokbiznews.com/detail/331200

FB_IMG_1526011224414.jpg

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่น “RPA” “Office Robot” หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน กรุณาติดต่อเราผ่านทางหน้า “ติดต่อเรา”

Contact-us_TH.png

 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

IMG_3874.JPG

Kritanai Satjayakorn (Mr. K)

Tel:(+66)094-480-4858
Email:kritanai@csithai.com

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

 

 

【タイ・システム開発】日本語ページへ 【タイ・システム開発】英語ページへ