AS/400 (RPG & COBOL): การพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคระบบ

ไทย > บริการของเรา > การพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคระบบ AS/400

ทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสนับสนุนทางเทคนิคของระบบ AS/400 ของเราจะให้การซัพพอร์ตโดยมีฐานอยู่ในประเทศไทย

คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

AS/400 การพัฒนาและสนับสนุนทางเทคนิคระบบ|C.S.I.Group

จากความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและความเสถียรของระบบทำให้ AS/400 ยังคงถูกใช้เป็นระบบหลักโดยไม่มีการนำระบบอื่นเข้ามาแทนที่

ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทหลายๆ แห่งก็พบกับปัญหาขาดแคลนวิศวกรที่สามารถใช้งาน AS/400 ได้

กลุ่มบริษัท CSI นั้นมีนักเทคนิคด้าน AS/400 อยู่เป็นจำนวนมากทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการพัฒนาและด้านการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบเดิมที่ใช้ AS/400 ได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

point มีทรัพยากรด้านวิศวกรจำนวนมากกว่า 30 คน

ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2018 เรามีโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ระบบที่เชี่ยวชาญด้าน AS/400 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 คน

point สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่ที่หลากหลาย

สามารถดำเนินการด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งของ AS/400 ได้หลากหลายเช่น RPG, RPG3, RPG4, RPGLE, CL, CLLE, SQLRPG, SQLRPGLE, AFPDS Report เป็นต้น

point มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ

เรามีประสบการณ์และผลงานมาเป็นระยะเวลายาวนานทั้งในและต่างประเทศ เช่นการให้บริการส่งคนไปประจำยังไซต์งานใน ASEAN เป็นต้น
( รายละเอียดกรุณาดูได้ที่ “ผลงานการพัฒนาระบบด้วย AS/400” ที่จะอธิบายหลังจากนี้ )

ขอบเขตการสนับสนุนของทีม AS/400

【AS/400 Development and Technical Support】Scope of support|C.S.I.Group

1. การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

【AS/400 Development and Technical Support】Application Development|C.S.I.Group

check-c01.png การพัฒนาระบบใหม่และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมโดยใช้ AS/400

นอกจากเราจะให้บริการพัฒนาโซลูชั่นใหม่โดยใช้ AS/400 แล้ว เรายังมีบริการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่แล้วอีกด้วย

 

check-c01.png การพัฒนาระบบแบบ Offshore จากญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ

บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) และเหล่า “ผู้ประสานงาน” ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารทั้งในภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ และไทยจะช่วยให้การซัพพอร์ตการดำเนินการในระดับสากลจากในประเทศไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นจึงทำให้สามารถสนับสนุนนักเทคนิค AS/400 ทั้งในญี่ปุ่นและ ASEAN ได้อีกด้วย

นับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทยในปี 1991 เป็นต้นมา เราได้สั่งสมประสบการณ์และผลงานในฐานะบริษัทพัฒนาระบบสัญชาติญี่ปุ่นมาตลอด ทำให้สามารถรักษาประสิทธิภาพในการสนับสนุนด้านเทคนิคมาได้อย่างต่อเนื่อง

2. บริการ Outsourcing

【AS/400 Development and Technical Support】Outsourcing Service|C.S.I.Group

check-c03.png ให้การสนับสนุนที่ไซต์งาน (Onsite Support)

เดินทางไปยังหน้างานที่วางระบบ AS/400 และให้การสนับสนุนตามความจำเป็น

 

check-c03.png ให้การสนับสนุนผ่านระบบรีโมต

สำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่อยู่ในเขตห่างไกลหรือลูกค้าต่างประเทศ เราก็มีบริการสนับสนุนผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบรีโมตเช่นกัน

 

check-c03.png การสนับสนุนด้านทรัพยากรโดยส่งคนไปประจำ หรือกึ่งประจำที่ญี่ปุ่นและในต่างประเทศ

ในด้านการสนับสนุนโดยการส่งคนไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้น บริษัทในเครือ CSI ในประเทศญี่ปุ่น (CSI-JS) จะคอยให้การช่วยเหลืออยู่ และสำหรับการส่งคนไปยังประเทศอื่นๆ นั้นเราจะส่งพนักงานที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ไป

3. การรวมศูนย์การสนับสนุนการทำงานของระบบ AS/400

【AS/400 Development and Technical Support】Consolidated Operation Support|C.S.I.Group

check-c05.png จัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อเพื่อให้การสนับสนุนการทำงาน

CSI ได้ทำการจัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อสำหรับการสนับสนุนระบบ AS/400 ภายใน ASEAN เพื่อซัพพอรตการดำเนินการและเป็น Helpdesk รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินการซัพพอร์ตกับแผนก IT ของญี่ปุ่นเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
(สามารถติดต่อได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น)

4. บริการฝึกอบรม

【AS/400 Development and Technical Support】Training Service|C.S.I.Group

check-c08.png การฝึกอบรมสำหรับพนักงานแผนก IT

เรามีบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับ AS/400 ให้แก่พนักงานแผนก IT ของบริษัทลูกค้า โดยการจัดอบรมจะจัดเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นสามารถปรับได้อย่างอิสระเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเอง

 

ผลงานการพัฒนาระบบโดยใช้ AS/400

ประเภทธุรกิจรายละเอียดของระบบ
ธุรกิจการเงิน

【AS/400 Development and Technical Support】Financial|C.S.I.Group

 • ・Hire Purchase
 • ・Credit Card
 • ・Personal Loan
ธุริกจการผลิต

【AS/400 Development and Technical Support】Manufacturing|C.S.I.Group

 • ・Production Planning
 • ・Inventory Control
 • ・Interface File to Robot
 • ・Interface File for SAP & HULFT Interface AS400(Accounting data) to SAP(Global Standardization)
 • ・Free Zone System
 • ・Custom Clearance
 • ・Excise Tax Air Inventory
 • ・Export Order
 • ・Logistics Control
 • ・ERP
 • ・EDI Data Interface to Banking
ธุรกิจประกัน

【AS/400 Development and Technical Support】Insurance|C.S.I.Group

 • ・Sale Commission
 • ・Cheque Printing System
 • ・Pre-Voucher System
 • ・Agent Commission System
อื่นๆ
นอกจากนี้เรายังมีผลงานในธุรกิจอื่นๆ อีกมาก หากสนใจกรุณาติดต่อสอบถามได้

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

 

contuctus_th