บริการของเรา

ไทย > บริการของเรา

System Development

หน้าที่ของเราคือ “การพัฒนา/ติดตั้งระบบ” ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด นอกเหนือจากการพัฒนาระบบแบบ Tailor-made เพื่อให้ได้ระบบทีมีลักษณะเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายแล้ว เราสามารถให้บริการติดตั้ง “ซอฟต์แวร์แพคเกจ” ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP, ระบบควบคุมการผลิตหรือระบบบัญชีการเงิน

Enterprise System

image_Enterprise System

 

เรา “พัฒนา/ติดตั้งระบบ” ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานตามประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ นอกเหนือจาก การพัฒนาระบบแบบ Tailor-made เพื่อให้ได้ระบบทีมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 

 

 

【Thai Software Development】AS/400 Development and Technical Support|C.S.I. Group

For more information

 

Finance and Accounting System

イメージ_サービス概要

เราสามารถพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับระบบบัญชี ที่สอดคล้องตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี้ซอฟแวร์ที่จะพัฒนาขึ้นมานั้น ยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ร่วมกับแบบฟอร์มของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร Invoice, Tax Invoice, เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย, เอกสารรายงานภาษี เป็นต้น

Warehouse Management System (WMS) "rubix"

倉庫管理システム

จากประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้า และ โลจิสติกส์ เราพร้อมนำ Technology และ Process ที่มีคุณภาพมาช่วยเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจคลังสินค้า ภายใต้ Application ชื่อ “rubix”

“rubix” มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีความแม่นยำเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง ดูแลกิจกรรมด้านคลังสินค้ารอบด้าน ง่ายต่อการตรวจสอบคลังสินค้าด้วยแผนที่เสมือน และ ระบบ barcode รองรับสถาปัตยกรรมแบบ Cloud และ สามารถพัฒนาเพิ่มเติมให้เข้ากับกิจกรรมในแต่ละคลังสินค้าที่แตกต่างกันได้ไม่จำกัด

 

รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ ที่เว็บไซต์

>> ระบบบริหารคลังสินค้า rubix

>> http://www.rubixwms.com/

Other System Development

イメージ_製品_その他開発

เราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในมาตรฐานการบริการและราคาที่เหมาะสม

Production Scheduling System “Asprova”

イメージ_製品_スケジューラー

Asprova คือระบบจัดการวางแผนผลิตความเร็วสูงที่มีความแม่นยำ ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นรวมทั้งกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกเลือกใช้

ระบบนี้จะสามารถสร้างแผนการผลิตที่แม่นยำและได้ประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของเครื่องจักรรวมถึงกำลังความสามารถในการผลิต และยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคงกำหนดวันส่งสินค้า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ Asprova

>> ระบบกำหนดตารางการผลิต Asprova

>> [ตัวอย่างการติดตั้งระบบ]เพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตด้วย Advanced Planning System

>> http://www.asprova.jp/

 

IT Security Network

Network / Security Solution

AWS-CSI_logo02.png

CSI Groups is the official partner of AWS (Amazon Web Service).

 

イメージ_製品_セキュリティネットワーク

เราพร้อมให้บริการติดตั้ง “เน็ตเวิร์ค”, “เซิร์ฟเวอร์” นอกจากนี้ เรายังมีบริการที่หลากหลายทั้งด้านการจัดการเพื่อป้องกันไวรัส การสำรองข้อมูล การควบคุมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ JP1

【โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ JP1】ขอบเขตการทำงาน 3 ส่วนของ JP1

“JP1” เป็นซอร์ฟแวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ IT เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการของระบบแบบอัตโนมัติและการบริหารจัดการสินทรัพท์ด้าน IT เป็นต้น

JP1 เป็นโซลูชั่นบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบแบบบูรณาการโดยมีโครงสร้างของการทำงานทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแยกติดตั้งเฉพาะส่วนที่จำเป็น ติดตั้งบางส่วน หรือติดตั้งทีละส่วนตามลำดับก็ได้

1. ติดตั้งโดยใช้ All in One Package

2. หน้าจอออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายแม้เป็นผู้เริ่มใช้

3. สนับสนุนการใช้งานหลายภาษา (Multilingual)

Outsourcing Service

Development Supporting Service

イメージ_会社概要

เราพร้อมให้บริการ (Outsourcing Service) สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (IT) ของบริษัทลูกค้า เพื่อลดปัญหาและความยุ่งยากในการจ้างพนักงานใหม่และการอบรมให้ความรู้พนักงานในบริษัทของลูกค้า เพื่อให้มาดูแลงานในส่วนนี้

Operation and Monitoring Supporting Service

イメージ_製品_運用監視支援サービス

เราสามารถให้บริการดูแลและช่วยเหลือการใช้งานครบวงจร ทั้งด้าน “ซอฟต์แวร์”, “ฮาร์ดแวร์”, “เน็ตเวิร์ค” ให้กับลูกค้าองค์กร รวมถึงการดูแลรักษาและประยุกต์ใช้ Multivendor System และบริการช่วยกู้คืนระบบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

Coordination Services

イメージ_製品_翻訳

เราให้บริการประสานงานอย่างมืออาชีพโดยพนักงานของเราที่มีประสบการณ์ในการทำงานโปรเจ็คกับคนต่างวัฒนธรรม และมี Knowhow ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากกว่า 10 ปี

เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพใน3 ภาษา (ภาษาไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) นอกจากนี้เรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นและคนไทยเป็นอย่างดีทำให้เราสามารถให้การประสานงานได้อย่างราบรื่นและมีผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 

 

contuctus_th