ร่วมงานกับ C.S.I.

ไทย > ร่วมงานกับ C.S.I.

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง Translator ด่วน!!!

เนื้อหาของงาน งานแปลเอกสาร
- แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายหลายประเภท เช่น  production, inventory, purchasing, sales, logistic, เป็นต้น โดยจะแปลเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น
- ลักษณะเอกสารที่แปลจะเป็นพวก  operation manual, regulation, agreement, เป็นต้น  
งานล่าม
- ล่ามระหว่างคนไทย กับคนญี่ปุ่น ในที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในบริษัท หรือประชุมกับลูกค้านอกบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศหญิง ชาย
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับล่ามหรือแปลเอกสาร 3-5 ปี
- TOEIC อย่างน้อย 750 คะแนน
- มีประสบการณ์ ในการแปลเอกสาร และล่าม สามภาษา ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับธุรกิจด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารหลากหลายชนิด เช่น operation manual, company rule, agreement, E-mail เป็นต้น

ตำแหน่ง Project Coordinator ด่วน!!!

เนื้อหาของงาน

ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นทั้งที่เป็นลูกค้าและภายในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายงานเกี่ยวกับ Project Status ให้กับทางลูกค้าชาวญี่ปุ่น และรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ในสิ่งที่ลูกค้าได้บอกมา ให้กับคนไทยที่เป็น Project Manager หรือ Project Leader
- เมื่อมีการประชุมระหว่างลูกค้าชาวญี่ปุ่น หลังจากประชุมเสร็จจะต้องทำเอกสาร Minute of meetings, Operation Flow, Issue List เพื่อจะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้ มาแชร์กับคนไทย
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักที่ต้องคอยติดต่อกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยตรง และนำข้อมูลมาแชร์กับคนไทยในทีม
- ต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคทั้งหมด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าคนญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 35 ปี
- เพศหญิง หรือ ชาย
- JLPT N1-N2
- TOEIC 750 (ถ้ามี)
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอที หรือมีความสนใจเกี่ยวกับไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

“JAVA Programmer (Outsource/Contract)” ด่วน!!!

เนื้อหาของงาน

- มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมิ่งอย่างน้อย 3 ปี
- สามารถพัฒนาเว็บได้ด้วยภาษา JAVA และใช้ Spring MVC framework ได้อย่างดี
- สามารถใช้งาน Oracle database และ PL SQL procedure
- สามารถ develop บน Eclipse หรือ NetBeans
- สามารถใช้งาน Apache POI / Crystal Report
- หากสามารถ develop ด้วย Oracle ADF จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
- จบการศึกษาในด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Compute
- สามารถเริ่มงานได้เลย
- ต่อสัญญาทุกๆ 6 เดือน
- เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

" SA & PG RPG AS400 " ด่วน!!! รับหลายอัตรา!!!

คุณสมบัติ

- ชาย หรือ หญิง ไม่จำกัดอายุุ
- มีประสบการณ์ด้านงาน RPG AS400

อื่นๆ

- ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30-17:30
- Permanent Employee / Contract / Outsource
- เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์

" System Sale "

เนื้อหางาน

- เสนอขายงานทำระบบแก่ลูกค้าใหม่ๆ และซัพพอร์ทลูกค้าปัจจุบัน
- จัดทำเอกสารSales Report ต่างๆไม่ว่าจะเป็นSales Forecast, Progress Report ทั้งแบบWeekly, Monthly, Quarterly

คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง อายุ20-30 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านSales อย่างน้อย1 ปี
- สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษระดับธุรกิจได้ หากมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ

- Working Place: อาคารSilom complex
- Working Time: MON- FRI 09:00 – 18:00
- Salary: 30,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ (มีประกันสังคม และประกันสุขภาพจากAIAให้ค่ะ)

" System Analyst JAVA "

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
- ชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
- จบการศึกษาในด้าน Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Compute
- สามารถเริ่มงานได้เลย

อื่นๆ

- Working Place: อาคารSilom complex
- Working Time: MON- FRI 09:00 – 18:00
- Salary: 20,000 - 40,000 บาท (Contract Staff)

System Analyst เปิดรับทั้งปี

เนื้อหาของงาน

- รับผิดชอบงานรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจากลูกค้า
- ควบคุมงานพัฒนาแอพลิเคชั่นให้ SDLC
- ออกแบบและวิเคราะห์ กระบวนการ หน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงการ
- ควบคุมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบที่ชื่อว่า Waterfall
- ทดสอบแอพลิเคชั่นเพื่อรับรองความถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
- จัดอบรมการใช้แอพลิเคชั่นให้กับลูกค้า/ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การในการออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MSSQL, MySQL หรือ Oracle
- มีทักษะในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#) เป็นอย่างดี
- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

Programmer เปิดรับทั้งปี

เนื้อหาของงาน

- รับผิดชอบงานพัฒนาโปรแกรม เว็บแอพลิเคชั่นให้สมบูรณ์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการรวบรวมความต้องการจากลูกค้า, ออกแบบ, พัฒนาและทดสอบระบบ
- ร่วมมือกับ project manager และ system analysts ในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคเพื่อปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ MSSQL, MySQL หรือ Oracle
- มีประสบการณ์ในการใช้ภาษา ASP.NET (VB, C#), VB6, JAVA เป็นอย่างดี

เงื่อนไขการว่าจ้าง

สถานที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
การขึ้นเงินเดือน ปีละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคม ขึ้นอยู่กับผลงาน)
โบนัส ปีละ 1 ครั้ง (เดือนธันวาคม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
เวลาทำงาน 09:00 - 18:00 (เวลาทำงานตามมาตรฐาน 8 ชั่วโมง)
ระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน
สวัสดิการ ประกันบริษัท,ประกันสุขภาพ,วีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
วันหยุดและวันลา วันหยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)
วันหยุดปีใหม่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6 วันในปีแรกที่เข้างาน และเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีงาน )
วันลาป่วย
ลางานศพ
อื่นๆ

สนใจสมัครงาน สามารถส่งE-Mailมาได้ที่

    recruit@csigroups.com

    hrj@csithai.com (สำหรับตำแหน่งที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น)

contuctus_th