ไทย > ตัวอย่างการพัฒนาระบบ > ระบบการจัดตารางการผลิต "Asprova" - บริษัท M

[ตัวอย่างการติดตั้งระบบ]เพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตด้วย Advanced Planning System

<< Prev page 1234 page
2. การทำงานและปัญหาที่เจอก่อนจะมีการติดตั้งระบบ
3. ผ่าน[ช่วงทดลองใช้งาน]เพื่อตัดสินใจติดตั้งระบบ

4. ประโยชน์ที่ได้หลังจากการติดตั้งระบบ

 แม้ว่า Asprova เป็นระบบที่ติดตั้งโดยที่ผ่านการตัดสินใจแล้วว่าเป็น [ระบบที่ใช้งานได้จริง] ในการสัมภาษณ์ได้ทำการสอบถามเพื่อยืนยันถึงประโยชน์ที่ได้รับหลังการติดตั้งอีกครั้งหนึ่ง

 

- ความเร็วในการทำแผน -

Asprova Implementation example | Production Scheduling System - 導入後の効果_TH.png

 เคยทำแผนโดย Excel ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เนื่องจากมีเวลาไม่พอจึงสามารถทำแผนได้เพียงวันละครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการวางแผน ซึ่งเคยมีกรณีที่ใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถปรับแผนให้เสร็จได้ เวลาจะปรับแผนต้องแก้คำสั่งงานทีละรายการด้วยมือ ทำให้ต้องใช้เวลาอย่างมาก

 ในปัจจุบันทุกวันจะใช้เพียง Asprova โดยช่วงเวลาใช้งานคือตั้งแต่ 8 นาฬิกาในช่วงเช้า และตั้งแต่ 13 นาฬิกาในช่วงบ่าย โดยใช้ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งช่วงเวลา ในช่วงเวลา 2 ชั่วโมงที่ใช้งาน Asprova นั้นไม่ได้มีเพียงการทำงานบน Asprova เท่านั้น ผลที่ได้ออกมาจาก Asprova จะถูกนำเอาไปใช้พิจารณาร่วมกับผลการทำงานก่อนหน้าและ Order เร่งด่วน แล้วจึงปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับแก้รายละเอียดของแผนงาน การวางแผนโดยใช้ Asprova สามารถออกผลการวางแผนได้ทันทีด้วยข้อมูลที่ Import เข้ามา ซึ่งไม่ต้องใช้เวลาในการทำเมื่อเทียบกับการใช้ Excel ถ้าเป็น Excel จะทำแผนได้เพียงวันละครั้ง พอมาเปลี่ยนมาใช้งาน Asprova จึงทำให้สามารถปรับแก้แผนได้ถึงวันละสองครั้ง อีกทั้งแม้กำหนดการจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ก็ยังมาสามารถปรับแก้แผนโดยอัตโนมัติได้ในทันที ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดที่ได้รับ

 

- ความแม่นยำในการทำแผนการผลิ -

 ในช่วงที่ใช้งาน Excel จะต้องทำแผนด้วยมือ โดยบริหารจัดการด้วยหน่วยทีละ [ชั่วโมง] ในตอนนั้นแม้จะต้องการแก้แผนเพียง 30 นาที ก็สามารถแก้แผนละเอียดที่สุดได้แค่เพียงช่วงแบ่งทีละ 1 ชั่วโมง อีกทั้งเนื่องจากเป็นการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากทำให้เหนื่อยจากการบริหารจัดการด้วยเวลาอย่างละเอียด และถ้าหากมีการปรับแก้แผน ก็เป็นไปได้สูงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น

Asprova Implementation example | Production Scheduling System - 実際の画面_Excel.png

 ด้วยการใช้งาน Asprova ทำให้สามารถออกผลที่ถูกต้องแม่นยำกว่า Excel โดยที่หลังจากมาเป็น Asprova แล้ว ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ถึงหน่วยทีละ [วินาที] แตกต่างจากตอนช่วงที่ใช้ Excel ที่ตอนนี้สามารถวางแผนงานได้อย่างละเอียด ทำให้ไม่ต้องลำบากในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก อีกทั้งในตอนที่เป็น Excel ที่ทำขึ้นด้วยมือ เคยมีกรณีที่ออกแผนงานซ้ำซ้อนบนเครื่องจักรและช่วงเวลาเดียวกัน แต่ตอนนี้แผนจะถูกทำขึ้นโดยที่ไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันโดยอัตโนมัติ และถ้าหากใช้ Gantt Chart แม้เกิดการซ้ำซ้อนก็สามารถเห็นได้ในทันที เพราะว่ามีการลงสีแบ่งงานออกแต่ละเครื่องจักรให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้วางแผนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี

Asprova Implementation example | Production Scheduling Syste - 実際の画面_Asprova.png

 

- แผนล่าช้าน้อยลง -

  ถ้างานดำเนินไปตามแผนได้ก็เป็นเรื่องที่ดี หากแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้น แต่ทว่าปัจจุบันสามารถที่จะเห็นแผนงานได้อย่างชัดเจน จึงคิดว่าสามารถควบคุมให้งานดำเนินไปตามแผนได้มากขึ้น ซึ่งความสามารถในการเดินหน้าได้ตามกำหนดการนั้นเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย<< Prev page Next page >>
5. ความคาดหวังต่อจากนี้
6. ข้อความจากผู้รับผิดชอบของ CSI
7. ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ Asprova
>> ระบบกำหนดตารางการผลิต Asprova

"Asprova" เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Asprova Corporation
>> เว็บไซต์บริษัท

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

contuctus_th