ไทย > ตัวอย่างการพัฒนาระบบ > ระบบการจัดตารางการผลิต "Asprova" - บริษัท M

[ตัวอย่างการติดตั้งระบบ]เพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตด้วย Advanced Planning System

<< Prev page 1234 page
0. สารบัญ
1. ประวัติบริษัทของลูกค้า

2. การทำงานและปัญหาที่เจอก่อนจะมีการติดตั้งระบบ

 จากส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ที่ได้สอบถามวิธีการบริหารจัดการและปัญหาที่พบในตอนก่อนที่บริษัท M จะทำการติดตั้งระบบ

 

- ก่อนจะมีการติดตั้ง Asprova มีการจัดการเพื่อออกแผนอย่างไรบ้าง? -

 ก่อนจะทำการติดตั้งระบบ พนักงานชาวไทยที่รับผิดชอบในการจัดการหน้างานจะต้องทำการสร้างตารางแผนงานแล้วใช้ในการบริหารจัดการ เนื่องจากว่าเป็น Excel ดังนั้นการจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากจึงทำได้ยากและไม่สามารถแสดงรายละเอียดของเวลาได้อย่างละเอียดถึงระดับนาทีและวินาที อีกทั้งเนื่องจากไม่สามารถแสดงแผนอย่างละเอียดได้ จึงเกิดกรณีที่ไม่ได้ผลการทำงานจริงตามแผนที่วางเอาไว้ ทั้งยังมีกรณีที่การผลิตล่าช้าอันเนื่องมาจากไม่รับทราบถึงแผนการผลิตแม้จะถึงวันเวลาที่ควรต้องทำงานแล้วก็ตาม และมารับทราบเอาภายหลังเมื่อเกิดการล่าช้าไปแล้ว อีกทั้งเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานไปในแต่ละวันจึงเป็นการยากที่จะวางแผนเพื่อให้หน้างานทำงานได้อย่างเต็มความสามารถในการผลิต3. ผ่าน[ช่วงทดลองใช้งาน]เพื่อตัดสินใจติดตั้งระบบ

 สืบเนื่องจากข้างต้น ในขั้นตอนการนำเสนอให้ทางบริษัท M ได้มีการใช้งาน Free Trial Version เพื่อ Training และ Trial การใช้งานจริง จนได้ทำการตัดสินใจเพื่อติดตั้ง Asprova ในท้ายที่สุด

 

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ - ระบบการจัดตารางการผลิต Asprova - Implementation Schedule

 

(1) Training เพื่อให้ได้ลอง Asprova

・ใช้ประโยชน์ Free Trial Version ในการ Training ระยะเวลา 5 วัน แบบมีค่าใช้จ่าย
・ในระหว่าง Training มีการทำ Hearing เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริง

(2) ช่วงการฝึกใช้ด้วยตัวของ user เอง และช่วง Trial

・user ทุกคนฝึกใช้งานด้วยตัวเอง โดยใช้ Operation Manual ที่ทำขึ้นมาตอนช่วง Training
・ฝึกการใช้งานด้วยตัวเองซ้ำๆจนสามารถใช้ในการทำงานจริงได้ และถามตอบผ่านทางอีเมล์เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ Asprova มากขึ้น

(3) การใช้งานจริงร่วมกับซัพพอร์ตจากทาง CSI

・ด้วยการฝึกการใช้งานด้วยตัวเองและ Trial ทำการยืนยันประโยชน์ที่ได้จาก Asprova ในการปรับปรุงการทำงานของตนเอง จากนั้นจึงซื้อ Package License
・ใช้งานจริงอย่างเต็มตัว โดยให้ทาง CSI ซัพพอร์ตคำถามและ Customization ดังเช่นการแก้ไข Parameter

(4) ใช้งานด้วยตัวเอง

・ใช้งานโดยให้ทาง CSI ซัพพอร์ต โดยที่แทบไม่มีจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรอีก และเข้าสู่ช่วงการทำงานอย่างมีสเถียรภาพ
・ในเมื่อเข้าสู่ช่วงการทำงานอย่างมีสเถียรภาพแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเพื่อให้ CSI มาซัพพอร์ต และเข้าสู่ช่วงการทำงานด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์

 

การสัมภาษณ์รวมไปถึงการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ ดังเช่นในช่วง Trial และ ณ ตอนที่ตัดสินใจจะใช้งาน Asprova

 

- ทำไมถึงเลือก Asprova? -

 ตั้งแต่เดิมระหว่างที่มีความคิดที่จะติดตั้งระบบที่ใช้ในการวางแผนการผลิต ได้มีการพิจารณาต่างๆ ดังเช่น ระบบอื่นๆที่มีขายในท้องตลาด และระบบที่บริษัทอื่นๆในวงการเดียวกันมีขายอยู่ แต่ทว่าเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการปรับแก้โปรแกรมให้เข้ากับ Excel เอกสารและรูปแบบข้อมูล ที่มีการใช้งานกันแต่เดิมแล้ว Asprova จาก CSI นั้นน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

 

- Training เป็นอย่างไรบ้าง? -

 ในตอนแรกก็เป็นไปดังที่คาดการณ์ไว้ เพราะลักษณะภายนอกและขั้นตอนการทำงานมีความแตกต่างจาก Excel ผู้รับผิดชอบงานส่วนนี้ย่อมไม่สามารถทำความคุ้นเคยได้ในทันที อีกทั้งข้อมูลต่างๆที่ต้องลงในระบบมีจำนวนมากจึงทำให้เหนื่อยมาก จึงได้ทำการปรึกษากับทาง CSI เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ค่อยๆทำงานได้สะดวกขึ้นจนสามารถใช้งานจริงได้ เข้าใจได้อยู่แล้วว่าในช่วงที่ทำการติดตั้งระบบใหม่ย่อมต้องใช้เวลาเพื่อทำความคุ้นเคย แต่เพราะมีการดำเนินการดังเช่นการแก้ไขข้อมูลและการ Training ใหม่อีกหนหลังการแก้ไข จึงให้ความรู้สึกว่าช่วงเวลาในการ Training โดยการ Onsite นั้นสั้น ดังนั้นจึงคิดว่าถ้ามีเวลา Training มากขึ้นน่าจะดีกว่านี้

 

- ช่วง Trial 5เดือนเป็นอย่างไรบ้าง? -

 ในช่วง Trial ไม่ได้ทำงานโดยรับคำสั่งจากคนญี่ปุ่น แต่ผู้รับผิดชอบที่จะใช้งานระบบจริงๆได้ใช้งานทุกวันด้วยตัวเอง ในระหว่าง Trial ใช้ Excel ที่มีมาแต่เดิมคู่ไปกับ Asprova และเนื่องจากคุ้นเคยกับการใช้ Excel ดีอยู่แล้วจึงสามารถทำแผนออกมาได้ด้วยความเร็วปกติ ในขณะที่ Asprova เพิ่งได้เริ่มทำการ Trial จึงยังไม่คุ้นเคย ทำให้รู้สึกว่าการใช้งานเช่นการกรอกข้อมูลนั้นยาก อีกทั้งแม้จะทำแผนการผลิตออกมาได้ก็ยังไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเอาไว้ ทำให้ต้องปรับแก้ด้วยมือ จากปัญหาต่างๆ บางวันที่มีจำนวนออร์เดอร์จำนวนมากเคยต้องใช้เวลาประมาณกว่าครึ่งวันกว่าจะออกผลการวางแผนได้

 แต่ทว่าในท้ายที่สุดตอนที่จบช่วง Trial แล้วทำการซื้อ License เข้ามาใช้งานอย่างเต็มตัว ทางผู้รับผิดชอบชาวไทยบอกว่า [ใช้งานได้] ซึ่งไม่ใช่ด้วยการสั่งงานจากระดับบนมาระดับล่าง แต่เป็นการให้ความสำคัญกับความสะดวกในการใช้งานของผู้ที่จะใช้งานจริง<< Prev page Next page >>
4. ประโยชน์ที่ได้หลังจากการติดตั้งระบบติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ Asprova
>> ระบบกำหนดตารางการผลิต Asprova

"Asprova" เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Asprova Corporation
>> เว็บไซต์บริษัท

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

contuctus_th