ไทย > ตัวอย่างการพัฒนาระบบ > ระบบการจัดตารางการผลิต "Asprova" - บริษัท M

[ตัวอย่างการติดตั้งระบบ]เพิ่มความสามารถในการวางแผนการผลิตด้วย Advanced Planning System

Implementation example | Production Scheduling System

สารบัญ

1. ประวัติบริษัทของลูกค้า

2. การทำงานและปัญหาที่เจอก่อนจะมีการติดตั้งระบบ

3. ผ่าน[ช่วงทดลองใช้งาน]เพื่อตัดสินใจติดตั้งระบบ

4. ประโยชน์ที่ได้หลังจากการติดตั้งระบบ

5. ความคาดหวังต่อจากนี้

6. ข้อความจากผู้รับผิดชอบของ CSI

7. ติดต่อสอบถาม1. ประวัติบริษัทของลูกค้า

 บริษัท M ที่ให้โอกาสในการทำการสัมภาษณ์ในโอกาสนี้ เป็นบริษัทที่มีโรงงานอยู่ภายในประเทศไทยหลายแห่ง เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และเป็นบริษัทที่มีรูปแบบในการจัดการผลิตสินค้าให้ลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีผลงานให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ระบบ Asprova ในฐานะระบบซัพพอร์ตการวางแผนการผลิต คือหน่วยงานหนึ่งในบริษัทที่ทำการผลิตแม่พิมพ์ที่ทำจากโลหะ การสัมภาษณ์หนนี้ดำเนินการโดยการพูดคุยกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่นและผู้ที่ใช้งานระบบในการทำงานจริงที่เป็นคนไทย

 

Asprova Implementation example | Production Scheduling System Asprova  Next page >>
  2. การทำงานและปัญหาที่เจอก่อนจะมีการติดตั้งระบบ
3. ผ่าน[ช่วงทดลองใช้งาน]เพื่อตัดสินใจติดตั้งระบบติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ Asprova
>> ระบบกำหนดตารางการผลิต Asprova

"Asprova" เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แพ็กเกจที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Asprova Corporation
>> เว็บไซต์บริษัท

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

contuctus_th