ผลงานการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน

yanmar-logo.png
Yanmar Capital (Thailand)

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในหลายๆ ส่วนตั้งแต่การบันทึกข้อมูลใบสมัครโดยตัวแทนจำหน่าย การบริหารจัดการสัญญาของลูกค้า ไปจนถึงการบริหารจัดการการชำระเงิน โดยทุกระบบที่พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน