มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสาขาระยองของ C.S.I. Group บริษัทพัฒนาระบบที่มีสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทยแล้ว

>> C.S.I. Group ประเทศไทย สำนักงานสาขาระยอง(นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด)

Map_Rayong_EN

สาขาระยองได้ถูกตั้งขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในจังหวัดระยอดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยที่สาขาระยองนั้นมีเป้าหมายหลักในการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยในอนาคต

関連記事