เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารภาษาญี่ปุ่น newsclip Thailand ได้มีการลงบทสัมภาษณ์ของบริษัท C.S.I.Solutions (C.S.I. Group) เกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิตของบริษัท

สื่อประชาสัมพันธ์:newsclip.be > หน้าเพจของบทความ
วันที่ลงบทความ:วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554
ผู้ให้ข้อมูล:คุณฟุรุยะ เคสุเกะ(ผู้จัดการฝ่ายขาย)ระบบควบคุมการผลิตของบริษัท C.S.I. Solution (C.S.I. Group)แพคเกจที่ปรับให้เข้ากับ “ความต้องการของผู้ใช้งาน”
รูปแบบหน้าจอที่คนไทยรู้สึกว่า “ใช้งานได้ง่าย”

 แม้แต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีให้ความสำคัญกับการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการผลิตและการเพิ่มปริมาณการผลิตมาอันดับแรกก็ยังมีอัตราการติดตั้งระบบเพิ่มมากขึ้นทุกปี และแม้ว่าจะดูข้อมูลเฉพาะในส่วนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ก็ยังมีการใช้งานระบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจำนวนถึง 40 – 50% อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอยู่เป็นจำนวนมากเช่น “เนื่องจากเป็นโปรแกรมแพคเกจระบบจึงไม่ตรงรูปแบบการทำงานทำให้ไม่สมารถใช้งานได้เต็มที่” หรือ “บริหารจัดการได้แค่ส่วนงานการรับเข้าวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าเท่านั้น” สิ่งที่จะเรียกว่าระบบได้นั้นต้องสามารถรับรู้สถานะความคืบหน้าของไลน์ผลิตและนำมาคำนวณต้นทุนการผลิตได้อย่างแม่นยำ และนำผลลัพท์ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารได้ ระบบที่เรานำเสนอนั้นเป็นระบบที่คนไทยที่หน้างานสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ และคนญี่ปุ่นก็สามารถใช้ตัดสินใจด้านธุรกิจได้อย่างแม่นยำแพคเกจที่ “ไม่มีความยืดหยุ่น” มีเป็นจำนวนมาก

 CSI Group นั้นมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมากว่า 24 ปี และบริษัท CSI Solution ของเราได้ถูกตั้งขึ้นเป็นแผนกที่ดูแลโปรแกรมแพคเกจ โดยได้ทำสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท Ex เจ้าของระบบที่รวมการควบคุมการผลิตและการขายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม “Factory-one MF R3.0” ที่ได้วางจำหน่ายไปเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เริ่มมีการติดตั้งให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยแล้วบางส่วน

 บริษัท Ex ได้ใช้โปรแกรมเวอร์ชั่น “MF R3.0” ซึ่งเป็นระบบควบคุมการผลิตที่มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วเป็นต้นแบบในการปรับปรุงเพื่อให้รองรับการใช้งานในต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยออกเป็นผลิตภัณฑ์ในซีรี่ย์ใหม่ชื่อว่า “Factory one GL R1.0” ในเดือนมิถุนายนปีนี้ และทาง C.S.I. เองก็ได้เริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วย

 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพคเกจนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Scratch Development (การพัฒนาระบบใหม่จากศูนย์) แม้จะมีราคาที่ย่อมเยาและการติดตั้งที่ง่ายดายแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มักจะเกิดจุดที่ไม่สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ใช้งานได้ยาก ถึงแม้ระบบจะใช้งานง่ายในช่วงแรกของการติดตั้งแต่สุดท้ายก็มักจะเกิดปัญหา เช่น “ไม่สามารถเปลี่ยน Spec ของแพคเกจให้เหมาะสมปริมาณไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้” และเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น “ไม่มีความยืดหยุ่น” “จำเป็นต้องปรับการทำงานให้เข้ากับแพคเกจ” เป็นต้น

 วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของระบบควบคุมการผลิตคือ ต้องเข้าใจสถานะความคืบหน้าของงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต (Work in Process) และคำนวณต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาเหล่านั้นไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน แพคเกจยังคงใช้งานยาก ใช้ได้อย่างมากที่สุดคือควบคุมการรับวัตถุดิบและส่งออกสินค้า และที่พบเห็นอยู่ส่วนมากคือเป็นเพียงระบบ “ที่มีประโยชน์แค่สำหรับพิมพ์ใบสลิปเพื่อรับของเข้าออกเท่านั้น”แพคเกจที่ “ปรับตามผู้ใช้งาน” ไม่ใช่ “ให้ผู้ใช้งานปรับตาม”

 “Factory-One MF R3.0” นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในระดับต้นๆ ของบรรดาผลิตภัณฑ์ลักษณะดังกล่าว โดยเป็นแพคเกจที่ “ปรับตามผู้ใช้งาน” ไม่ใช่ให้ “ผู้ใช้งานปรับตาม” โดยสร้างขึ้นให้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้หลากหลายตามรูปแบบธุรกิจทำให้ความสามารถในการทำงานสูงขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ง “ความเป็นอิสระอย่างสูง” นี้เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเป็นอย่างมาก

 มีการวางจำหน่ายมากกว่า 1,250 เครื่องให้กับผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นเป็นหลัก โดยครอบคลุมประเภทธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจเครี่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจค้าไม้ รวมไปถึงอุตสาหกรรมผู้ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนมากมายหลายแขนง ทั้งนี้บริษัทที่มีการติดตั้งแพคเกจนี้เป็นบริษัทที่มีขนาดพนักงานจำนวน 50-100 คนคิดเป็นสัดส่วนถึง 1ใน4 และบริษัทขนาดจำนวนพนักงาน 100-300 คนอีก 1ใน4 ของจำนวนทั้งหมด

 ระบบที่มีการปรับจาก “MF R3.0” ให้รองรับการใช้งานในต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบ ก็คือ เวอร์ชั่น “GL R1.0” นั่นเอง

ด้วยลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

  1. รองรับการแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งส่วนของ Layout เช่น Caption และข้อความต่างๆ
  2. รองรับสกุลเงินต่างประเทศ การกำหนดจำนวนหลักทศนิยมของราคาต่อหน่วย/จำนวนเงิน และการคำนวณอัตราภาษีและมูลค่าภาษี
  3. มีการปรับหน้าจอให้เรียบง่ายและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
  4. รองรับแบบฟอร์มทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในต่างประเทศเช่น INVOICE, DEBIT NOTE, DELIVERY NOTE

สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบและออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้ที่เรียกว่ากระบวนการ FIT&GAP รวมถึงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้การติดตั้งจะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับการยอมรับจากคนไทย

 ในกรณีของโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าคนไทยจะต้องการติดตั้งระบบแต่ถ้าไม่มีการอนุมัติจากคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็จะไม่มีการติดตั้งระบบเกิดขึ้น ในทางกลับกันแม้ว่าคนญี่ปุ่นจะเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบแต่ “ถ้าผู้ใช้งานคนไทยไม่ยอมรับ” ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทย แต่การติดตั้งระบบในต่างประเทศนั้น สิ่งที่สำคัญอันดับแรกคือ ต้องทำให้ผู้ใช้งานในประเทศนั้นๆ มีความรู้สึกว่า “เข้าใจง่าย” “อยากลองใช้ดู”

 “GL R1.0” เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ง่าย ด้วยคอนเซ็ปต์ดังต่อไปนี้

  1. เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานในต่างประเทศ
  2. ติดตั้งใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วและแน่นอน
  3. เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงความถูกต้องของสต็อค

ระบบนี้เพียบพร้อมไปด้วยฟังก์ชันที่ครบถ้วนแต่ก็ดูเข้าใจง่ายและไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อน

 แน่นอนว่าระบบ “MF R3.0” ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน แต่เดิม ซีรีย์ Factory-One มีการเปิดเผย source code อยู่แล้วจึงไม่มีส่วนที่เป็น Black box อยู่ในผลิตภัณฑ์ ทำให้แม้แต่บริษัทของเราซึ่งเป็นเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายก็สามารถดำเนินการและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างกับผู้พัฒนาระบบ อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นระดับล่างแล้วยังมีความสมบูรณ์ของฟังก์ชั่นการทำงานที่สูงกว่าและสามารถติดตั้งได้ในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ลูกค้าบางรายถึงกับกล่าวว่า “ได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่ได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ถูกคาดหวังในฐานะตัวแทนจำหน่าย

 CSI Group เป็นบริษัทพัฒนาระบบแบบ Tailor Made สัญชาติญี่ปุ่นรายแรกๆ ของประเทศไทยซึ่งมีผลงานการติดตั้งและดำเนินการระบบมาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีพนักงานทั้งหมดราว 340 คน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นพนักงานชาวญี่ปุ่นกว่า 30 คน เรามีการจัดตั้งทีมติดตั้งสำหรับการทำงานในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นโดยมีพนักงานอันประกอบไปด้วยวิศวะกรที่มีประสบการณ์เข้าร่วมกระบวนการติดตั้งทุกขึ้นตอนตั้งแต่การนำเสนอโปรเจ็คไปจนถึงการบริการหลังการขาย

 ซึ่ง GL R1.0 นี้เองก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งรวมถึงเหล่าพนักงานที่สามารถใช้ภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเรียกกันว่า Project coordinator ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่ไม่ค่อยพบในบริษัทอื่น แต่ถือว่าเป็นทีมสนับสนุนทีมหนึ่งของบริษัทเรา

 สึ่งที่ผู้พัฒนาโปรแกรมแพ็คเกจนี้คาดหวังจากตัวแทนจำหน่ายก็คือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่บริษัทของผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังไซต์ลูกค้าเอง อีกด้านหนึ่งนั้นสิ่งที่ลูกค้าที่ไปลงระบบให้คาดหวังจากตัวแทนจำหน่ายก็คือความรู้และความสามารถในการตัดสินใจดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหน้างานได้โดยไม่ต้องสอบถามไปยังผู้พัฒนาจากญี่ปุ่นทุกๆ เรื่อง

 สำหรับ C.S.I. นั้น เรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำงานได้ตามความคาดหวังดังกล่าวได้ทั้งหมด รวมถึงสามารถเป็นผู้แทนจำหน่ายในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งไม่เพียงแต่จะดำเนินการติดตั้งในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังจะขยายลูกค้าไปยังประเทศอื่นๆ โดยรอบอีกด้วยสำหรับการแนะนำโซลูชั่นอย่างละเอียดนั้น โปรดดูได้จากหน้านี้

ระบบการควบคุมการผลิต Factory-One

“ Factory-One” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท EX คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์บริษัท EX

関連記事