เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโซลูชั่นบริหารจัดการการดำเนินงานระบบ “JP1” แล้ว【ไทย*โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ JP1】ขอบเขตการทำงาน 3 ส่วนของ JP1|C.S.I.Group“JP1” เป็นซอร์ฟแวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ IT เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการของระบบแบบอัตโนมัติและการบริหารจัดการสินทรัพท์ด้าน IT เป็นต้น■ “JP1” เป็นซอร์ฟแวร์บริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบที่ติดตั้งได้ง่ายแม้แต่ภายในประเทศไทยเองก็ตาม

■ ขอบเขตการทำงาน 3 ส่วนของ JP1

【ไทย*โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ JP1】Compliance|C.S.I.Group

【ไทย*โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ JP1】Automation|C.S.I.Group

【ไทย*โซลูชั่นการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของระบบ JP1】Monitoring|C.S.I.Group

■ ทำไมจึงต้องให้ C.S.I. ทำการติดตั้ง JP1 ให้?>> รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ ที่เว็บไซต์関連記事