เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแนะนำโปรแกรม EPR Framework “FLEX”

FLEX - รระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP "FLEX" ระบบมาตรฐานและโครงสร้าง ERP พัฒนามาจากความรู้ทางด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟแวร์กว่า 100 บริษัทในประเทศไทย

  เรารวบรวมข้อดีของซอฟแวร์แบบ Package และแบบพัฒนาระบบทำตามความต้องการเข้าด้วยกัน เรียกว่าระบบกึ่ง Package ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละบริษัทและสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ง่าย[ เนื่อหา ] แนะนำ solution FLEX

1. "FLEX" คืออะไร (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP)

2. ลักษณเฉพาะของ FLEX

3. ภาพรวมของระบบ FLEX

4. ตัวอย่าง หน้าจอ และ รายงานของ FLEX

5. การติดตั้งระบบ และ การดูแล FLEX

6. ติดต่อสอบถามภาพรวมระบบ FLEX

FLEX_Module_TH.png

・ ระบบการขาย
・ ระบบการผลิต และการวางแผนการสั่งซื้อ
・ Material Resource Planning (MRP)
・ ระบบการสั่งซื้อสินค้า
・ ระบบสินค้าคงคลัง
・ ระบบการส่งสินค้า
・ ระบบในอุปกรณ์เคลื่อนที่
・ ระบบบัญชีติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ EPR Framework “FLEX

หากท่านมีคำถามหรือความต้องการเกี่ยวกับ “FLEX” (ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP) ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

>> FLEX : แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม : ระบบมาตรฐาน และ โครงสร้าง ERP

 

関連記事