เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาและการสนับสนุนด้านเทคนิคของ AS/400 (RPG & COBOL) แล้ว

AS400.pngแนะนำโซลูชั่นรพัฒนาและการสนับสนุนด้านเทคนิคของ AS/400 [เนื้อหา]

1. คุณกำลังมีปัญหาเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้าน AS/400 มีไม่พออยู่หรือไม่?

2. จุดแข็งของทีม AS/400 ของกลุ่มบริษัท C.S.I

3. ขอบเขตการสนับสนุนของทีม AS/400

(1) การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

(2) บริการ Outsourcing

(3) การรวมศูนย์การสนับสนุนการทำงานของระบบ AS/400

(4) บริการฝึกอบรม

4. ผลงานการพัฒนาระบบโดยใช้ AS/400

5. ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทันที

contuctus_th

関連記事