ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮิลตันพัทยา และวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท บริษัท CSI ได้ร่วมจัดสัมมนาในหัวข้อ “AWS Cloud Day 2019”

MIxAWS_Photo.jpgAWS CLOUD DAYS คืออะไร

MI-AWS_CloudDay_Main.png

Pattaya 20 ส.ค. 2562
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ฮิลตัน พัทยา เวลา 9:00-16:00
โปรดคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน AWS Cloud Day Pattaya 2019 วันที่ 20 ส.ค. 62

Bangkok 21 ส.ค. 2562
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท เวลา 9:00-16:00
โปรดคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน AWS Cloud Day Bangkok 2019 วันที่ 21 ส.ค. 62ซึ่ง AWS Cloud Day Bangkok 2019 ได้มุ่งเน้นไปที่การ แนะนำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบคลาวด์จาก Amazon Web Service และแนะนำแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ cloud ในอุตสาหกรรม โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตอีกทั้งยังได้แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางแก่ลูกค้าในอนาคต

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) จะเห็นได้ว่ามีบริษัทมากมายได้ใช้เซนเซอร์และเทคโนโลยีไร้สายเพื่อจัดเก้บข้อมูลต่างๆมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างไร ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ บริษัท CSI ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ Manufacturing Intelligent (MI) ซึ่งเป็น Big Data Platform ของทางบริษัทที่ได้พัฒนาร่วมกับทาง AWS และ Industrial IoT (IIoT) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รองรับการดึงและแสดงผลข้อมูลจากเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอทั้งสองตัวของกลุ่มบริษัท CSI จะเปลี่ยนอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต โดตได้รับเกียรติจากผู้บริหารในกลุ่มบริษัท CSI คือ คุณรุ่งโรจน์ ศรีรัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท CSIบทสัมภาษณ์ของ Mr. Rungroj Srirattanaroj, Managing Director จาก CSI Group

1. สัมมนาที่จัดขึ้นใน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮิลตันพัทยา กับสัมมนาที่จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท มีความแตกต่างกันอย่างไร

DSC_5336.JPG

ทาง AWS มีวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนานี้ขึ้นเพื่อร่วมกับพันธมิจรทางธุรกิจที่สำคัญอย่างกลุ่มบริษัท CSI เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าเข้าสู่เทคโนโลยี Cloud และเพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของทั้ง AWS และ CSI สัมมนาที่จัดขึ้นในพัทยานั้น มีกลุ่มลูกค้าเป้าหใยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกตั้งแต่ชลบุรี ไปจนถึงระยอง ผลการตอบรับของลูกค้ามีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานมากถึง 80% จากเป้าหมาย ส่วนสัมมนาที่จัดขึ้นในกรุงเทพนั้นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นบริษัทที่สนใจในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในด้านสาระสนเทศมาใช้บริการ Cloud และหาพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้น ผลการตอบรับของลูกค้ามีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานเกินเป้าหมาย2. ในการเป็นวิทยากรอยากเล่าถึงอะไรมากทึ่สุด

DSC_5345.JPG

กลุ่มบริษัทอยากนำเอาประสพการ์ณกว่า 28 ปีที่ได้คลุกคลีในวงการอุตสาหกรรม

ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทุกยุคสมัยของการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ ต้องการชี้นำทิศทางและวิธีการ Implement เทคโนโลยีใหม่ๆ

โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ IoT, Big Data และ AI ให้กับลูกค้าเพื่อให้ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง3. ลูกค้าที่ใช้ระบบ จะมีข้อดีอย่างไรบ้าง

DSC_5314.JPG

กลุ่มบริษัท CSI เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านสาระสนเทศที่ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาระบบในระดับเครื่องจักหรือที่เรียกว่า Embedded Machine Software รวมถึงระบบแอพพลิเคชั่นการวางแผนทางการผลิต Production Control จนถึงกระทั่งการทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงหรือ Business Intelligent และในปัจจุบันบริษัทได้ขยายศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีไปถึงระดับการทำ Artificial Intelligent ให้กับลูกค้าบริษัท ดังนั้นการใช้กลุ่มบริษัท CSI เป็นที่ปรึกษาทางด้าน IT และ OT ของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาที่ครอบคลุมตั้งแต่งานระดับเครื่องจักรจนถึงการพัฒนาการผลิตไปสู่ Industry 4.0 ด้วยประสพการณ์ 28 ปีของกลุ่มบริษัท4.ความลำบากที่พบเจอ

DSC_5379.JPG

ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสากรรมยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Industry 4.0, Iot, Big Data จนกระทั่งถึง AI ทำให้การพัฒนาการผลิตไปสู่ยุด 4.0 เป็นไปได้ค่อนข้างยาก

บริษัทที่ทำงานด้านนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจำเพาะเจาะจงที่งานด้าน IT หรือ IoT เท่านั้น ทำให้ลูกค้าได้รับคำปรึกษาไม่ครบวงจร

関連記事