เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2016 ที่ผ่านมานี้ ระบบควบคุมการผลิต “Factory-ONE GL” ซึ่งเป็น Solution ที่ C.S.I. Group ดูแลอยู่นั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากองค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) ว่าเป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ”การได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้นั้น ปัจจัยสำคัญก็มาจากความสำเร็จในการขายและติดตั้งระบบในประเทศไทยโดย C.S.I. Solution (*1) ที่ทำมาตั้งแต่ปีก่อนนั่นเอง โดยต่อจากนี้ไปเราจะนำเสนอระบบนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ที่ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียวแนะนำให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและย่อมโดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการผลิตของญี่ปุ่นที่ขยายฐานเข้ามายังประเทศไทยเป็นหลักนอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะเข้าร่วมการจัดแสดงในงาน “Manufacturing EXPO 2016” ที่จัดขึ้นที่ BITEC ระหว่างวันที่พุธที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016 อีกด้วย

ข้อมูลงานจัดแสดง Manufacturing EXPO 2016 [2016/6/22-25]
http://www.manufacturing-expo.com/en/Exhibitors/1817491/EXCORPORATION【ข้อมูลอ้างอิง】
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศขององค์กรสาธารณะประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center)

https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/product/2016/04/27-068.html (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/product/2016/04/27-068.html (ภาษาอังกฤษ)(*1) C.S.I. Solutions เป็นหนึ่งในเครือบริษัท C.S.I. Group โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบควบคุมการผลิต Factory-One ซึ่งบริษัท Ex เป็นผู้พัฒนาขึ้น

関連記事