คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของบทความ

หน้า 1 / หน้า 2(Japanese language)

บริษัท CSI ได้รับการแนะนำในฐานะผู้ให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานระบบควบคุมการผลิตในประเทศไทย ในวารสารข้อมูลธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียน “Arayz”
ใน “ฉบับพิเศษเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีและภาษีอากร” (ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมิถุนายน 2560)“

วารสารที่ลงบทความ
“Arayz – Business Magasine of Thai, Asian and Bangkok“

ในฉบับพิเศษชื่อ
“ความรู้เบื้องต้นด้านบัญชีและภาษีอากรสำหรับนักบริหาร”

ใช้ผู้เชี่ยวชาญของไทยมาสนับสนุนการติดตั้งแพ็คเกจซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นและเติบโตขึ้นในประเทศไทย

จากการผสมผสานของระบบบัญชี ระบบควบคุมการผลิต และ Know-how จากท้องถิ่นจะก่อให้เกิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่ง

บริษัท Toukei ที่พัฒนาและจำหน่ายระบบบัญชีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย บริษัท EX ที่พัฒนาและจำหน่ายระบบควบคุมการผลิตในญี่ปุ่น และบริษัท C.S.I. ซึ่งรับหน้าที่ติดตั้ง บำรุงรักษา และดำเนินการระบบควบคุมการผลิตของบริษัท EX ในประเทศไทย ได้มีการร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายในการจัดหาโปรแกรมแพ็คเกจที่สนับสนุนการบริหารทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนการผลิตและการบัญชีของอุตสาหกรรมการผลิต

  • การร่วมมือระหว่างทั้ง 3 นี้จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นในไทยอย่างไร?
  • ดูเหมือนว่าจะมีเคสที่ซื้อโปรแกรมแพ็คเกจเข้ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน แต่กลายเป็นว่าไม่สามารถติดตั้งได้อย่างราบรื่นจนทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ ถ้าเช่นนั้นความลับในการติดตั้งโปรแกรมให้ประสบผลสำเร็จคืออะไร?
  • จังหวะเวลาที่สำคัญในการการติดตั้งแพคเกจคืออะไร?

สำหรับการแนะนำโซลูชั่นอย่างละเอียดนั้น โปรดดูได้จากหน้านี้
>> ระบบการควบคุมการผลิต Factory-One(Japanese language)

“ Factory-One” เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท EX
>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์บริษัท EX

関連記事