มีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ CSI-JS (บริษัท CSI ในประเทศญี่ปุ่น) ในฐานะบริษัทในเครือเข้าไปในหน้าเกี่ยวกับ C.S.I. แล้ว

>> ไปยังหน้าแนะนำ CSI-JS (บริษัท CSI ในประเทศญี่ปุ่น)◆ ขอบเขตการดำเนินงานของ CSI-JS (บริษัท CSI ในประเทศญี่ปุ่น)
  1. นำเสนอระบบสำหรับงานในประเทศไทย
  2. นำเสนอระบบสำหรับงานในประเทศใกล้เคียง
  3. พัฒนาระบบสำหรับงานในประเทศญี่ปุ่น (บริการพัฒนาแบบ outsource และจัดเตรียมบุคลากรทำงานระยะยาว)
  4. สำรวจตรวจสอบเทรนด์และเทคโนโลยีระดับสูง
◆ เกี่ยวกับ CSI-JSข้อมูลการดำเนินงานของ CSI-JS นั้นมีแผนทำการเพิ่มและอัพเดทต่อไปในอนาคต関連記事